Herhaling Bedrijfshulpverlening (BHV)

Cursuscode: nvt
Thema: Communicatie en samenwerking
Thema: Veiligheid
Thema: Duurzaamheid


‘Oefening baart kunst’ Een oud gezegde die zeker in de relatie met bedrijfshulpverlening geen loze kreet is. Om onder andere aan de wettelijke eisen te voldoen is het zaak uw bedrijfshulpverleners jaarlijks een opfristraining aan te bieden. Hierin wordt het geleerde herhaald en eventuele vernieuwde inzichten worden overgebracht.De Arbowet (artikel 22) verplicht iedere werkgever tot het organiseren van bedrijfshulpverlening als een uitvloeisel van algemene verplichting tot arbozorg. Het gaat echter om meer dan alleen een wettelijke verplichting; er staan grote belangen op het spel, zowel voor wat betreft de veiligheid van werknemers als bedrijfseconomisch. Per jaar wordt in bedrijven ongeveer 300.000 maal eerste hulp bij ongevallen verleend. In circa 3.000 gevallen moet de getroffen persoon in een ziekenhuis worden opgenomen. Snelle en deskundige hulp kan persoonlijk leed beperken en in veel gevallen grote schade voorkomen. Er is dus alle reden om eens per jaar deze zaken grondig door te nemen.

De cursus bestaat grofweg uit twee delen welke elk een dagdeel in beslag nemen. Tijdens het eerste deel wordt aandacht geschonken aan het in leven houden van het slachtoffer en op het voorkomen dat zijn/haar toestand verslechtert (eerste hulp). U leert een inschatting te maken van het probleem met daarbij de te verlenen hulp. In het tweede deel leert u brand te bestrijden en het alarmeringssysteem in gang te zetten en te coördineren. De lesstof is in beide delen praktisch van aard.

Doel
Aan het einde van de cursus beschikken deelnemers over voldoende competenties passend bij het BHV certificaat.
Doelgroep

Medewerkers in diverse bedrijfstakken die deel uitmaken van de BHV-organisatie van het bedrijf.

Duur van de cursus

1 dag

Resultaat

Officieel BHV certificaat

Prijs

Prijs op aanvraag.

Aanmeldprocedure

Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging van Bouwcirkel of het algemene adres:

Bouwcirkel
T 0314-399076
F 0314-361257
info@bouwcirkel.nl
Gildenstraat 27
7005 BL Doetinchem


Meer informatie en maatwerk | Afdrukken

Logo
Slogan