Basisveiligheid VCA

Cursuscode: nvt
Thema: Veiligheid
Thema: Duurzaamheid


De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Arbo-wet: wetten, plichten en rechten
  • Risico\'s en preventie: begrippen en maatregelen
  • Gevaarlijke stoffen: blootstelling, soorten stoffen en informatie
  • Brand- en explosiegevaar: verbranding en blusmethoden
  • Gereedschapsmachines en handdgereedschappen, gevaren bij lassen en snijden: elektrisch en autogeen lassen en snijden
  • Hijsen en tillen: struikelen en verstappen, hijsmiddelen en risico\'s
  • Werken op hoogte: ladders en steigers
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: toepassing van verschillende soorten PBM
  • Werkvergunningen en besloten ruimten: vergunningsplicht en risico\'s

In het laatste deel wordt een gedegen examentraining verzorgd.

Doel

Basisveiligheid (VCA) voorheen \'Veiligheid 1 (VVA-1)\' is een algemeen vormende cursus met betrekking tot de veiligheidswetgeving. Deze cursus bereidt voor op het examen \'Basisveiligheid (VCA)\'. Vanaf 1 januari 2000 is het bezit van het certificaat basisveiligheid verplicht voor alle operationele medewerkers in bedrijven die zijn gecertificeerd of het voornemen hebben te gaan certificeren volgens de VCA-norm.

Doelgroep

Medewerkers uit organisaties die zijn gecertificeerd of willen certificeren conform VCA-norm.

Duur van de cursus

2 dagen

Resultaat

(inter-)nationaal erkend diploma \'Basisveiligheid (VCA)\'.

Vervolgcursussen

Herhaling VCA basis

Prijs

Prijs op aanvraag.

Aanmeldprocedure

Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging van Bouwcirkel of het algemene adres:

Bouwcirkel
T 0314-399076
F 0314-361257
info@bouwcirkel.nl
Gildenstraat 27
7005 BL Doetinchem


Meer informatie en maatwerk | Afdrukken

Logo
Slogan