Veiligheid voor Operationeel leidinggevenden (VOL VCA)

Cursuscode: nvt
Thema: Veiligheid


De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Arbo-wet: wetten, plichten en rechten
  • Risico's en preventie: begrippen en maatregelen
  • Gevaarlijke stoffen: blootstelling, soorten stoffen en informatie
  • Brand- en explosiegevaar: verbranding en blusmethoden
  • Gereedschapsmachines en handgereedschappen, gevaren bij lassen en snijden: elektrisch en autogeen lassen en snijden
  • Hijsen en tillen: struikelen en verstappen, hijsmiddelen en risico's
  • Werken op hoogte: ladders en steigers
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: toepassing van verschillende soorten PBM
  • Werkvergunningen en besloten ruimten: vergunningsplicht en risico's

In het laatste deel wordt een gedegen examentraining verzorgd.

Doel

Aan het einde van de cursus is de deelnemer voorbereid voor het examen VCA VOL

Doelgroep

Operationeel leidinggevenden uit organisaties die zijn gecertificeerd of willen certificeren conform VCA * of **.

Duur van de cursus

1 dag

Resultaat

(inter-)nationaal erkend diploma 'VOL-VCA'.

Prijs

Prijs op aanvraag.

Aanmeldprocedure

Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging van Bouwcirkel of het algemene adres:

Bouwcirkel
T 0314-399076
F 0314-361257
info@bouwcirkel.nl
Gildenstraat 27
7005 BL Doetinchem


Meer informatie en maatwerk | Afdrukken

Logo
Slogan