Luchtdicht bouwen

Cursuscode: nvt
Thema: Vaktechniek Bouw
Thema: Kwaliteitszorg en milieu
Thema: Duurzaamheid


De eisen voor energieprestaties van gebouwen zijn flink aangescherpt. De EPC wordt steeds strenger om ons voor te bereiden op energieneutraal bouwen vanaf eind 2020. Ook voor nieuwe kantoren, scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen geldt een steeds lagere EPC.

Het bereiken van een goede luchtdichtheid is één van de voorwaarde om aan verplichtingen en geldende gestelde eisen te voldoen. Bij steeds meer projecten wordt door middel van infraroodopnamen en luchtdichtheidmetingen gecontroleerd of de energieprestatie in de praktijk overeenkomt met de energieprestatie waar de bouwvergunning op is verleend.

Niet alle bouwbedrijven en haar medewerkers zijn zich voldoende bewust van het belang van goed isoleren en luchtdicht bouwen. Gevolg kan zijn dat materialen niet juist worden aangebracht, de uitvoering hierdoor niet functioneel is en warmteverliezen kunnen veroorzaken. Herstellen van deze warmteverliezen (bv. openingen in de isolatie en onbedoelde luchtlekken is vaak moeizaam en kostbaar. Het is daarom belangrijk dat (medewerkers van) bouwbedrijven goed op de hoogte zijn van hoe goed te isoleren en luchtdicht te bouwen.

Middels deze cursus worden de deelnemers zich bewust van het belang van Goed en Deugdelijk Bouwen en de gevolgen van een onjuiste uitvoering. In het praktijkgedeelte wordt uitgebreid geoefend met het juist aanbrengen van diverse materialen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Isolatiie
  • Luchdichting
  • Ventilatie
  • Waterkering
  • Veel voorkomende vergissingen
  • Kwaliteit aangeleverde producten vanuit timmerfabrieken
  • Controles op functionaliteit
  • Gezondheid en comfort
  • Schijnveiligheden

 

Doel
Na afloop van de cursus zijn deelnemers bekend met de principes van luchtdicht bouwen en kunnen zij dit toepassen in de praktijk.
Doelgroep
Bouwplaatsmedewerkers en uitvoerders
Duur van de cursus
1 dag
Resultaat
Certificaat van deelname
Prijs

Prijs op aanvraag.

Aanmeldprocedure

Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging van Bouwcirkel of het algemene adres:

Bouwcirkel
T 0314-399076
F 0314-361257
info@bouwcirkel.nl
Gildenstraat 27
7005 BL Doetinchem


Meer informatie en maatwerk | Afdrukken

Logo
Slogan