Veilig werken op hoogte

Cursuscode: nvt
Thema: Veiligheid


De Arbo-wet stelt dat boven de 2,5 m of boven een gevaarlijk punt of waterweg er sprake is van werken op hoogte en er doelmatige voorzieningen moeten worden getroffen om het risico tot vallen tot een aanvaardbaar minimum te reduceren. Voorts stelt de Arbo-wet dat de een ieder die op hoogte werkt hiervoor een adequate instructie dient te krijgen.

Voorafgaand aan de training wordt een intake gehouden. Hierbij wordt gekeken naar de RI&E (bij ontbreken of onvolledigheid wordt door ons een nieuwe inschatting gemaakt). Indien relevant wordt een rondgang gedaan over de diverse bouwlocaties. De training bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel.

Tijdens het theoretische deel komen indien relevant de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arbowet: wetten, plichten en rechten.
  • Risico’s en preventie.
  • Draagbaar klimmaterieel.
  • Steigers.
  • (Bouw-)liften.
  • Hoogwerkers.
  • Valbeveiliging, vangnetten en randbeveiliging.

In het praktijk gedeelte wordt in de vorm van workshops de diverse manieren en methodes in praktijk gebracht.

Doelgroep
Een ieder die op hoogte, boven een gevaarlijk punt of waterweg werkt.
Duur van de cursus
De training bestaat uit 2 dagdelen (1 dag).
Prijs

Prijs op aanvraag.

Aanmeldprocedure

Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging van Bouwcirkel of het algemene adres:

Bouwcirkel
T 0314-399076
F 0314-361257
info@bouwcirkel.nl
Gildenstraat 27
7005 BL Doetinchem


Meer informatie en maatwerk | Afdrukken

Logo
Slogan