Woningcorporaties

In samenwerking met diverse woningbouwcorporaties heeft BouwCirkel het scholingstraject "Vakman Onderhoud" ontwikkeld.

Doelstelling van het traject

Het zodanig scholen van vakmensen dat zij in een woning of gebouw alle noodzakelijke onderhoudsactiviteiten zelfstandig kunnen uitvoeren en in staat zijn gebreken en fouten te herkennen. Uiteindelijk doel voor de deelnemende organisaties is een efficiencyverbetering.

Om dit te kunnen bereiken worden de vakmensen op diverse vaktechnische gebieden bijgeschoold. Welke gebieden dit zijn, verschilt per deelnemer. De inhoud van het scholingstraject is gericht op de individuele scholingsbehoefte door middel van een modulair systeem. Een vakman onderhoud moet ook goed om kunnen gaan met bewoners, daarom is er ook een module ‘ Omgaan met bewoners’ ontwikkeld.

Vaktechniek

Het scholingstraject is modulair van opzet. De vaktechnische vaardigheden worden geïnventariseerd aan de hand van door BouwCirkel verstrekte formulieren. Hierin wordt per medewerker aangegeven welke modules er gevolgd moeten gaan worden. Zo hoeft men alleen datgene te volgen waar specifiek behoefte aan is. De volgende vaktechnische modules worden aangeboden:

In deze modules doet men basiskennis, materiaalkennis en praktische vaardigheden op voor het specifieke vakgebied. De cursussen zijn zeer praktisch van aard. Ze vinden grotendeels plaats in de werkplaatsen van de BouwCirkel vestigingen.

Omgaan met bewoners

Op een klantgericht wijze omgaan met bewoners staat in deze training centraal. Deze module is erop gericht medewerkers zich bewust te laten worden van hun eigen gedrag. Daarnaast zal er veel geoefend worden met voorkomende situaties. De training is zeer praktisch van aard met een vertaalslag naar de dagelijkse praktijk van de onderhoudsmedewerker.

Wilt u hier meer over weten of in contact komen met referenties? Neem contact op met BouwCirkel.

Logo
Slogan