SROI

Social Return on Investment (SROI)

Veel Nederlandse gemeentes hebben beleid ontwikkeld met betrekking tot Social Return on Investment (5%-regeling). Doel hiervan is het bevorderen van uitstroom van werklozen naar betaald werk.

 

De gemeente legt bij aanbesteding van werken/diensten aan de bouwnijverheid in uitvoeringsvoorwaarden van haar bestekken vast dat 5% van de aanneemsom dient te worden besteed aan leer-/werkplekken en aan lonen van in te zetten werklozen, uitkeringsgerechtigden en WSW-geïndiceerden.

Ben u geïnteresseerd in wat BouwCirkel in uw regio kan betekenen? Neem contact op met BouwCirkel.Logo
Slogan